วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

“ฝัดข้าวด้วยกระด้ง”(Kradong model synthesized Procedure)

วิธีการคิดสร้างโมเดลหรือการสังเคราะห์โมเดล ด้วยวิธีการคิดแบบ ฝัดข้าวด้วยกระด้ง(Kradong model synthesized Procedure)         
กรอบแนวคิด  (Idea framework)คิดวิเคราะห์กลับไปกลับมาหลายครั้ง แล้วเลือกผลการคิดที่ดีที่สุดเรียงลำดับไม่เกินห้าความคิดนำมาสังเคราะห์เป็นความคิดเดียวกัน เรียบเรียงใหม่ให้เป็นระบบคือมีทั้งตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต นำไปเทียบเคียง (benchmarking) กับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด ปรับอีกครั้งหนึ่งให้เหมาะกับการนำไปใช้ในสภาพที่เป็นจริงที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน
  “Analysis thinks reverse more times to alternate think out for the best, then nominate number down 5 thinks to synthesized that one edited new in systematic etc., input process and product to benchmarking the criteria involve that thinking, adjustable that one appropriate implementation in real times to presently.”  (sungkreeb watanarat,napinmodel: 1 01 49)
รวมลิงค์ 
http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/  napinmodelseries 10 versions#1
http://putheartonpalm.blogspot.com/  เทใจใส่ฝ่ามือ #1
 http://series10.napinconcept.com/ napinmodelseries 10 versions#2
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685    การสร้างโมเดล#2
http://www.vcharkarn.com/vblog/68985    ตุ้มโฮมอีสาน #1

http://www.vcharkarn.com/vblog/68962   ปัญหาแหม่นอีหยังน้อ

2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ