วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

sungkreeb synthesize: “ฝัดข้าวด้วยกระด้ง”(Kradong model synthesized Proc...

sungkreeb synthesize: “ฝัดข้าวด้วยกระด้ง”(Kradong model synthesized Proc...: วิธีการคิดสร้างโมเดลหรือการสังเคราะห์โมเดล ด้วยวิธีการคิดแบบ “ ฝัด ข้าวด้วยกระด้ง ” ( Kradong model synthesized Procedure )          ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น